جمع کل طول راه های شریانی و ترانزیتی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
بروزرسانی: 1399/02/16
توضیحات

آمار فوق جمع کل طول راه های شریانی و ترانزیتی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور در بازه سال‌های 1389 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.