مبارزه بیولوژیک مرکبات در کشور

مبارزه بیولوژیک مرکبات در کشور

مبارزه بیولوژیک مرکبات در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/26
توضیحات

آمار فوق مبارزه بیولوژیک مرکبات در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.