به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

طول راه های شریانی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور

طول راه های شریانی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور

طول راه های شریانی

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 3 اسفند 1398

آمار فوق طول راه های شریانی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور در بازه سال‌های 1389 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.