ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 اردیبهشت 1399

آمار فوق ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بازه سال های 1368 تا 1385 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران مي باشد.