تعداد سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

تعداد سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

تعداد سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق تعداد سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بازه سال های 1368 تا 1385 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران مي باشد.