اینفوگرافیک

40 سال انتخابات مجلس شورای اسلامی

40 سال انتخابات مجلس شورای اسلامی

توضیحات
اسفند 1398 یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد که در آن اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف کشور، به نمایندگان تأیید صلاحیت شده رأی خواهند داد. به همین بهانه، بررسی جامعی پیرامون میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سال 1358 تاکنون صورت پذیرفت که نتایج آن در اینفوگرافیک پیشرو به نمایش درآمده است. در این اینفوگرافیک، شمار شرکت کنندگان، درصد مشارکت، جمعیت واجدین شرایط و میزان رشد شرکت کنندگان طی ادوار مختلف انتخابات مجلس مورد بررسی قرار گرفته اند.
چهارشنبه 16 بهمن 1398
سوانح هوایی غیرنظامی در ایران

سوانح هوایی غیرنظامی در ایران

توضیحات
اینفوگرافیک ارائه شده از سوانح هوایی غیرنظامی ایران طی سال های 1358 تا 1398 نشان میدهد که تعداد 1479 نفر از هموطنان و بعضا اتباع دیگر کشورها در این سوانح از میان ما رفته اند. همچنین تلاش شده است که نوع هواپیما ها و نیز نقاط وقوع این  حوادث تلخ مورد بررسی قرار گیرند. امیدواریم که دیگر شاهد حوادث اینچنینی در هیچ جای جهان نباشیم.
دوشنبه 23 دی 1398
معاملات مسکن در مقایسه با قیمت زمین در تهران

معاملات مسکن در مقایسه با قیمت زمین در تهران

توضیحات
 معاملات مسکن تهران همیشه از مهمترین فاکتورهای اقتصادی جهت انجام تحلیل های اقتصادی، به خصوص در زمینه اثرگذاری تورم در بخش مسکن و نیز کاهش یا افزایش توان خرید مردم در حوزه مسکن می باشد. اما در کنار آمار تعداد معاملات مسکن تهران، قیمت هر متر زمین در تهران نیز مهم بوده و از عوامل تاثیرگذار در نرخ گذاری مسکن می باشد. اینفوگرافیک تهیه شده توسط تیم ایردا به مقایسه تعداد معاملات مسکن تهران از نیمه اول سال 1396 تا پایان نیمه اول سال 1398 با میانگین قیمت هر متر مربع زمین در تهران در همین بازه زمانی پرداخته است.
شنبه 21 دی 1398