درباره

درباره

ایردا، با هدف متمرکز سازی و یکسان سازی آمار کشور ایران در تمامی حوزه های موجود در سال ۱۳۹۸ شروع به فعالیت نموده است. هدف این سامانه سهولت دسترسی به اطلاعات آماری برای کاربران داخل و ارائه دید سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی میباشد. ارائه آمار و اطلاعات تخصصی ، تهیه و انتشار گزارش های تحلیلی و تولید اینفوگرافیک، مجموعه ای از خدمات ایردا خواهد بود.