تعداد کل معاملات بلوک قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری بورس (ماهانه)

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/05/24
توضیحات

آمار فوق تعداد کل معاملات بلوک قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری بورس را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا تیر 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.