حجم کل معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به تفکیک نوع بازار (ماهانه)

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
بروزرسانی: 1400/05/25
توضیحات

آمار فوق حجم کل معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به تفکیک نوع بازار را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا تیر 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.