تعداد صندوق سرمایه گذاری در سهام (ماهانه)

تعداد صندوق سرمایه گذاری در سهام (ماهانه)

تعداد صندوق سرمایه گذاری در سهام (ماهانه)

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/02/18
توضیحات

آمار فوق تعداد صندوق سرمایه گذاری در سهام را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا دی 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.