تعداد معاملات خرد قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری فرابورس ایران (ماهانه)

تعداد معاملات خرد قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری فرابورس ایران (ماهانه)

تعداد معاملات خرد قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری فرابورس ایران (ماهانه)

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/05/24
توضیحات

آمار فوق تعداد معاملات خرد قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا تیر 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.