تعداد معاملات بازار صندوق های بورس کالا (ماهانه)

تعداد معاملات بازار صندوق های بورس کالا (ماهانه)

تعداد معاملات بازار صندوق های بورس کالا (ماهانه)

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/05/25
توضیحات

آمار فوق تعداد معاملات بازار صندوق های بورس کالا را در بازه ماهانه فروردين 1397 تا تیر 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.