EN

جمعیت کل مردان و زنان 10 ساله و بیشتر سایر عشایر کوچنده

آخرین به روز رسانی : 1400/09/07

توضیحات
آمار فوق جمعیت کل مردان و زنان 10 ساله و بیشتر سایر عشایر کوچنده را در سال‌های 1366، 1377 و 1387 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
background Layer ۱