جمعیت کل 10 ساله و بیشتر زنان عشایر کوچنده

جمعیت کل 10 ساله و بیشتر زنان عشایر کوچنده

جمعیت کل 10 ساله و بیشتر زنان عشایر کوچنده

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/04/28
توضیحات

آمار فوق جمعیت کل 10 ساله و بیشتر زنان عشایر کوچنده را در سال‌های 1366، 1377 و 1387 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.