تعداد دادگاه های انقلاب

تعداد دادگاه های انقلاب

تعداد دادگاه های انقلاب

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1398/12/07
توضیحات

آمار فوق تعداد دادگاه های انقلاب را در بازه سال‌های 1375 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.