مقدار مواد پیش ساز کشف شده

مقدار مواد پیش ساز کشف شده

مقدار مواد پیش ساز کشف شده

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: لیتر
بروزرسانی: 1398/12/07
توضیحات

آمار فوق مقدار مواد پیش ساز کشف شده را در بازه سال‌های 1390 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) اختلاف سر جمع آمار در بازه سال‌های 1394 تا 1396 به دليل تبديل واحد از گرم به كيلوگرم است.