تعداد مجروحین تصادفات جاده ای درون شهری

تعداد مجروحین تصادفات جاده ای درون شهری

تعداد مجروحین تصادفات جاده ای درون شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1398/12/07
توضیحات

آمار فوق تعداد مجروحین تصادفات جاده ای درون شهری را در بازه سال‌های 1391 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) در تصادفاتی كه تعدادی فوت و تعدادی ديگر مجروح می‌شوند، آمار منجر به فوت ثبت می‌شود و تعداد فوت‌شدگان و مجروحان در ستون‌های ذيربط منظور می‌شود.
2) تعداد فوت شدگان ومجروحین مربوط به لحظه وقوع تصادف می‌باشد.