جمع کل طول راه های احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
بروزرسانی: 1399/03/10
توضیحات

آمار فوق جمع کل طول راه های احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور در بازه سال‌های 1387 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.