طول آزاد راه های احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور

طول آزاد راه های احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور

طول آزاد راه های احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
بروزرسانی: 1399/03/06
توضیحات

آمار فوق طول آزاد راه های احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور در بازه سال‌های 1387 تا 1396 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) مقدار سال 1397 در منبع، صفر ذکر شده است.