تعداد نقاط پر حادثه رفع شده در جاده های کشور

تعداد نقاط پر حادثه رفع شده در جاده های کشور

تعداد نقاط پر حادثه رفع شده در جاده های کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/03/06
توضیحات

آمار فوق تعداد نقاط پر حادثه رفع شده در جاده های کشور (نقطه، مقطع، تقاطع) در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.