طول راه های خط کشی شده در محورهای شریانی کشور

طول راه های خط کشی شده در محورهای شریانی کشور

طول راه های خط کشی شده در محورهای شریانی کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
بروزرسانی: 1399/03/06
توضیحات

آمار فوق طول راه های خط کشی شده در محورهای شریانی کشور در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.