طول بزرگراه های دارای روشنایی در سطح کشور

طول بزرگراه های دارای روشنایی در سطح کشور

طول بزرگراه های دارای روشنایی در سطح کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
بروزرسانی: 1399/03/06
توضیحات

آمار فوق طول بزرگراه های دارای روشنایی در سطح کشور در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.