میزان نصب علائم اخطاری، مسیرنما و غیره در محورهای شریانی کشور

میزان نصب علائم اخطاری، مسیرنما و غیره در محورهای شریانی کشور

میزان نصب علائم اخطاری، مسیرنما و غیره در محورهای شریانی کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزارعدد
بروزرسانی: 1399/03/06
توضیحات

آمار فوق میزان نصب علائم اخطاری، مسیرنما و غیره در محورهای شریانی کشور در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.