تعداد دوربین های کنترل سرعت در جاده های کشور

تعداد دوربین های کنترل سرعت در جاده های کشور

تعداد دوربین های کنترل سرعت در جاده های کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1398/12/04
توضیحات

آمار فوق تعداد دوربین های کنترل سرعت در جاده های کشور در بازه سال‌های 1385 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) اطلاعات آماری مربوط به سال 1393 در دسترس نمی‌باشد.