طول راه های شوسه روستایی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور

طول راه های شوسه روستایی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور

طول راه هاي شوسه روستایی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
بروزرسانی: 1398/12/03
توضیحات

آمار فوق طول راه های شوسه روستایی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور در بازه سال‌های 1384 تا 1396 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.