پل های درحال بهره برداری در جاده های کشور

پل های درحال بهره برداری در جاده های کشور

پل های درحال بهره برداری در جاده های کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار دستگاه
بروزرسانی: 1399/03/06
توضیحات

آمار فوق پل های درحال بهره برداری در جاده های کشور در بازه سال‌های 1385 تا 1396 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.