تعداد سیستم های توزین حین حرکت در سطح کشور (WIM)

تعداد سیستم های توزین حین حرکت در سطح کشور (WIM)

تعداد سیستم های توزین حین حرکت در سطح کشور (WIM)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/03/06
توضیحات

آمار فوق تعداد سیستم های توزین حین حرکت در سطح کشور (WIM)در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.