تعداد تابلوهای پیام نمای متغیر در سطح کشور (VMS)

تعداد تابلوهای پیام نمای متغیر در سطح کشور (VMS)

تعداد تابلوهای پیام نمای متغیر در سطح کشور (VMS)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/03/06
توضیحات

آمار فوق تعداد تابلوهای پیام نمای متغیر در سطح کشور (VMS)در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.