تعداد دستگاه های تردد شمار برخط در سطح کشور

تعداد دستگاه های تردد شمار برخط در سطح کشور

تعداد دستگاه های تردد شمار برخط در سطح کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دستگاه
بروزرسانی: 1399/03/06
توضیحات

آمار فوق تعداد دستگاه های تردد شمار برخط در سطح کشور در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.