تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه خودرو سنگین فعال در سطح کشور

تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه خودرو سنگین فعال در سطح کشور

تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه خودرو سنگین فعال در سطح کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/03/06
توضیحات

آمار فوق تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه خودرو سنگین فعال در سطح کشور در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.