تعداد فرودگاه های در دست مطالعه در کشور

تعداد فرودگاه های در دست مطالعه در کشور

تعداد فرودگاه های در دست مطالعه در کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1398/11/30
توضیحات

آمار فوق تعداد فرودگاه های در دست مطالعه در کشور در بازه سال‌های 1390 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.