تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک های در حال بهره برداری در سطح کشور

تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک های در حال بهره برداری در سطح کشور

تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک های در حال بهره برداری در سطح کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/03/06
توضیحات

آمار فوق تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک های در حال بهره برداری در سطح کشور در بازه سال‌های 1385 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.