تعداد فرودگاه های داخلی کشور

تعداد فرودگاه های داخلی کشور

تعداد فرودگاه های داخلی کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1398/11/30
توضیحات

آمار فوق تعداد فرودگاه های داخلی کشور در بازه سال‌های 1390 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.