طول تونل های درحال بهره برداری در جاده های کشور

طول تونل های درحال بهره برداری در جاده های کشور

طول تونل های درحال بهره برداری در جاده های کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
بروزرسانی: 1398/11/30
توضیحات

آمار فوق طول تونل های درحال بهره برداری در جاده های کشور در بازه سال‌های 1385 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.