عملکرد پخش آسفالت در جاده های کشور

عملکرد پخش آسفالت در جاده های کشور

عملکرد پخش آسفالت در جاده های کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزارتن
بروزرسانی: 1399/03/06
توضیحات

آمار فوق عملکرد پخش آسفالت در جاده های کشور در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.