تعداد تولید ون در کشور

تعداد تولید ون در کشور

تعداد تولید ون در کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دستگاه
بروزرسانی: 1398/12/20
توضیحات

آمار فوق تعداد تولید ون در کشور در بازه سال‌های 1379 تا 1395 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده انجمن خودروسازان ایران می‌باشد.