جمع کل تولید خودرو سنگین در کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دستگاه
بروزرسانی: 1400/03/30
توضیحات

آمار فوق تعداد جمع کل خودرو سنگین در کشور در بازه سال‌های 1347 تا 1398 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده انجمن خودروسازان ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) این بخش شامل جمع زیربخش های تعداد تولید خودرو سنگین می باشد.