تعداد تولید تراکتور در کشور

تعداد تولید تراکتور در کشور

تعداد تولید تراکتور در کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دستگاه
بروزرسانی: 1399/02/30
توضیحات

آمار فوق تعداد تولید تراکتور در کشور در بازه سال‌های 1356 تا 1398 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.