تعداد واکسیناسیون شتر ها در کشور

تعداد واکسیناسیون شتر ها در کشور

تعداد واکسیناسیون شتر ها در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/11/01
توضیحات

آمار فوق تعداد واکسیناسیون شتر‌ها در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.