میزان تولید کل گوجه فرنگی در کشور

میزان تولید کل گوجه فرنگی در کشور

میزان تولید کل گوجه فرنگی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/04/19
توضیحات

آمار فوق میزان تولید کل گوجه فرنگی در کشور را در بازه سال‌های 1385_1384 تا 1398_1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.