متوسط قیمت فروش یک کیلو نخود در مناطق روستایی کشور

متوسط قیمت فروش یک کیلو نخود در مناطق روستایی کشور

متوسط قیمت فروش یک کیلو نخود در مناطق روستایی کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
بروزرسانی: 1399/12/17
توضیحات

آمار فوق متوسط قیمت فروش یک کیلو نخود در مناطق روستایی کشور در بازه سال‌های 1361 تا 1398 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.