ضدعفونی بذور کل نباتات زراعی در کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/04/26
توضیحات

آمار فوق ضدعفونی بذور کل نباتات زراعی در کشور را در بازه سال‌های 1391 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.