مبارزه با علف های هرز محصول سایر دانه های روغنی در کشور

مبارزه با علف های هرز محصول سایر دانه های روغنی در کشور

مبارزه با علف های هرز محصول سایر دانه های روغنی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/22
توضیحات

آمار فوق مبارزه با علف‌های هرز محصول سایر دانه‌های روغنی در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.