مبارزه زراعی و مکانیکی محصول زیتون در کشور

مبارزه زراعی و مکانیکی محصول زیتون در کشور

مبارزه زراعی و مکانیکی محصول زیتون در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/23
توضیحات

آمار فوق مبارزه زراعی و مکانیکی محصول زیتون در کشور را در بازه سال‌های 1394 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.