ضدعفونی بذور محصول برنج در کشور

ضدعفونی بذور محصول برنج در کشور

ضدعفونی بذور محصول برنج در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/04/22
توضیحات

آمار فوق ضدعفونی بذور محصول برنج در کشور را در بازه سال‌های 1395 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.