تعداد پرورش دهندگان و صیادان شاغل مزارع پرورش ماهیان گرم آبی و خاویاری در کشور

تعداد پرورش دهندگان و صیادان شاغل مزارع پرورش ماهیان گرم آبی و خاویاری در کشور

تعداد پرورش دهندگان و صیادان شاغل مزارع پرورش ماهیان گرم آبی و خاویاری در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/04/25
توضیحات

آمار فوق تعداد پرورش دهندگان و صیادان شاغل مزارع پرورش ماهیان گرم آبی و خاویاری در کشور را در بازه سال های 1392 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.