تعداد کل آزمایشات از وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر ماهیان زینتی در کشور

تعداد کل آزمایشات از وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر ماهیان زینتی در کشور

تعداد کل آزمایشات از وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر ماهیان زینتی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مورد
بروزرسانی: 1399/11/05
توضیحات

آمار فوق تعداد کل آزمایشات از وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر ماهیان زینتی در کشور را در بازه سال‌های 1389 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.