میزان تولید گل محمدی در کشور

میزان تولید گل محمدی در کشور

میزان تولید گل محمدی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/05/05
توضیحات

آمار فوق میزان تولید گل محمدی در کشور را در بازه سال های 1385 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.