میزان موجودی انبار گندم در کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار تن
بروزرسانی: 1400/05/04
توضیحات

آمار فوق میزان موجودی انبار گندم در کشور را در بازه سال های 1357 تا 1394 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.