تعداد نمونه آب اخذ شده از وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرم آبی در کشور

تعداد نمونه آب اخذ شده از وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرم آبی در کشور

تعداد نمونه آب اخذ شده از وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرم آبی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مورد
بروزرسانی: 1399/11/04
توضیحات

آمار فوق تعداد نمونه آب اخذ شده از وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرم‌آبی در کشور را در بازه سال‌های 1389 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.